Denka International BV

Denka International BV

Denka International produceert en levert biociden, gewasbeschermingsmiddelen en diergeneesmiddelen voor zowel de particuliere als de professionele markt. De bescherming van milieu, mens en dier staat daarbij centraal. Alle productiefaciliteiten bevinden zich op het grote bedrijfsterrein in Barneveld. Een van de door Scharff Techniek geleverde Certuss Elektro stoomketels type E-38 wordt gebruikt voor een reactieproces. Een tweede stoomketel zorgt voor het verwarmen van twee waterbakken. In deze bakken worden vaten gezet, waarvan de inhoud vloeibaar gemaakt moet worden. De heer Lanser van Denka noemt een aantal voor- en nadelen van de Certuss E-38. De stoomketel is betrouwbaar en hoeft niet door het Stoomwezen gekeurd te worden. Wel moet de stoomketel regelmatig worden geïnspecteerd en op hardheid worden gemeten. Ook dient zo nu en dan het zout bijgevuld te worden. Over zijn ervaringen met Scharff Techniek zegt Lanser: “De bereikbaarheid van Scharff Techniek is soms matig. Maar hun reactiesnelheid bij een storing is enorm goed. Er wordt serieus geacteerd wanneer er stilstand is en spoed geboden is.”