Rivièra Sleeve Specialist

Rivièra Sleeve Specialist

Rivièra Sleeve Specialist is de grootste sleevespecialist in Nederland. Sleeven is het aanbrengen van een bedrukte folie om een verpakking. De plastic ‘jasjes’ worden door middel van stoom om de verpakking gekrompen. Tot 2011 maakte het bedrijf uit Drachten daarbij gebruik van een stoomketel installatie die buiten stond opgesteld. De gemeente eiste echter een inpandige installatie om veiligheids- en ethische redenen. Na wat rondkijken koos Riviera voor een Certuss Universal 850 stoomgenerator geleverd door Scharff Techniek. Deze heeft ten opzichte van de oude stoomketel veel voordelen. Een stoomgenerator levert minder gevaar op, is sneller opgewarmd, hoeft niet jaarlijks uit bedrijf genomen te worden voor een verplichte keuring, en is compact. Na installatie van de stoomgenerator bleek de stoom niet voldoende droog te zijn voor het sleeveproces. Technici van Scharff Techniek en Certuss ontdekten al snel enkele fouten in het bestaande stoomnet. Riviera paste direct het leidingwerk aan, waarna de problemen opgelost waren.