Podt Stoomtechniek

Podt Stoomtechniek

Podt Stoomtechniek is een kleine onderneming gevestigd in Hellendoorn. Het bedrijf levert stoomketels aan bedrijven, hoofdzakelijk eindgebruikers, en doet onder andere ook keuringen en reparatie- en onderhoudswerkzaamheden. Scharff Techniek heeft de heer Lohuis, monteur van het bedrijf, al verschillende stoomappendages geleverd, waaronder diverse Adca pneumatische afsluiters open/dicht type PAV 21 en een Adca reduceertoestel type PRV 25/5. Over de kwaliteit van de appendages en de service van Scharff Techniek is de heer Lohuis zeker tevreden. “Ik heb vaak snel goede spullen nodig”, zo zegt hij. “Soms heeft de heer Scharff niet direct wat ik nodig heb, maar meestal wel.”