Het is misschien wel actueler dan ooit: hoe bespaar je energie in het productieproces? Stoom is een zeer veel gebruikte energiedrager in de industrie en het grootste deel daarvan wordt opgewekt met gas. Maar liefst 75 procent van de potentiële energiebesparing in de industriële sector is gerelateerd aan motoren en stoominstallaties. Of u zoekt naar een hogere efficiëntie vanwege de stijgende kosten of vanwege impact op het milieu, besparen is daarvoor allebei belangrijk.

Steam Up

In de afgelopen jaren is er in het project Steam Up op grote schaal onderzoek gedaan naar het optimaliseren van stoomproductie. Aan de hand van audits bij verschillende branches en bedrijven in Nederland (ook elders in Europa), wil het project de kloof overbruggen tussen adviezen en de daadwerkelijke uitvoering van besparende maatregelen.

Dankzij het project zijn er verschillende case studies gepubliceerd. Daarnaast zijn er hulpstukken verschenen om inzicht te krijgen in de voordelen en uitdagingen bij het toepassen van besparende maatregelen. Alle stukken die zijn gepubliceerd tijdens het project zijn terug te vinden op de website van Steam Up.

Resultaten

Op deze pagina vindt u de specifieke resultaten uit de businesscases die uitgevoerd zijn in Nederland (de individuele cases zijn ook terug te vinden op de website van Steam Up). Het beste resultaat werd behaald in de bedrijven waar de het management betrokken en gecommitteerd was om energie te besparen.

Er werd een belangrijke observatie gedaan tijdens het project in Nederland. De technische ervaring en kennis van stoominstallaties in bedrijven neemt sterk af, net als het aantal technische werknemers. Dit is problematisch omdat de veel maatregelen niet stoppen bij een enkele ingreep. De besparingen hebben ook te maken met het uitvoeren van regelmatig onderhoud. Op onze website scharfftechniek.nl zijn verschillende nieuwsberichten te vinden waarin het belang van onderhoud wordt uitgelegd. Via het stoomplatform worden VPS opleidingen aangeboden om het vakmanschap van medewerkers in de stoomtechniek te verbeteren en te waarborgen.

Daarnaast bleek uit de observaties in Nederland dat veel bestaande stoomketels te groot en te inflexibel zijn voor de gewenste productie. Nieuwe generatie stoomketels bieden een stuk hogere efficiëntie en zijn vaak flexibeler in gebruik. De vernieuwing van een stoomketel was de meest effectieve ingreep bij de meeste casestudies om energie te besparen. Toch werd de vervanging van een nieuwe stoomketel te lang uitgesteld door de hoge aanschaf kosten. Terwijl een nieuwe stoomketel efficiënter werkt en waarschijnlijk dus ook lagere stookkosten heeft. Op dit moment zijn er financiële regelingen voor de aanschaf van nieuwe elektrische stoomketels. Scharff Techniek ligt deze oplossingen graag verder toe.

Praktische besparingsmaatregelen

Tot slot zijn er een aantal concrete maatregelen gepubliceerd naar aanleiding van het project die kunnen worden toegepast om energie te besparen zonder de stoomketel te vernieuwen. Dit kan oplopen tot zo’n 25%.

  • verlagen van de stoomdruk (circa 2% energiebesparing per bar)
  • gebruikmaken van een zuurstofmeting in het rookgas en deze gebruiken in de brander regeling
  • de ketel, leidingen en appendages zo goed mogelijk isoleren
  • zo veel mogelijk restwarmte terugwinnen uit rookgassen en spuiwater om het ketelwater op te warmen
  • de stoomketel uit of standby zetten als er langere tijd geen stoomvraag is
  • regelmatig controleren van condenspotten in de stoomleidingen

Neem contact op met Scharff Techniek om mogelijkheden door te spreken. Met meer dan 38 jaar ervaring op het gebied van stoomtechniek, denken wij graag mee.